Disclaimer & Privacy

Disclaimer en privacy

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.vereniginghermes.nl. Door deze website te bezoeken of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Vereniging Hermes zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Vereniging Hermes niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Vereniging Hermes garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Vereniging Hermes wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Wanneer de Vereniging Hermes links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet op deze websites aangeboden producten of diensten door de Vereniging Hermes worden aanbevolen. De Vereniging Hermes aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Vereniging Hermes niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. De Vereniging Hermes behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging Hermes of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. De Vereniging Hermes behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

De Vereniging Hermes respecteert de privacy van alle gebruikers van de website www.vereniginghermes.nl. De Vereniging Hermes draagt ervoor zorg dat de persoonlijke informatie van leden van de Vereniging Hermes vertrouwelijk wordt behandeld. De Vereniging Hermes verstrekt persoonlijke informatie van leden van de Vereniging Hermes niet zonder toestemming aan derden (zijnde niet leden van het Rotterdamsch Studenten Corps of de Vereniging Hermes). De Vereniging Hermes gebruikt de persoonlijke informatie van leden van de Vereniging Hermes niet voor andere doeleinden dan de in de statuten van de Vereniging Hermes bepaald. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website van de Vereniging Hermes. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Vereniging Hermes niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

De Vereniging Hermes is permanent op zoek naar mogelijkheden om www.vereniginghermes.nl te verbeteren en deze website zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen hiervan is uw toestemming nodig. De website www.vereniginghermes.nl gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website www.vereniginghermes.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder, YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook, Instagram en dergelijke.